دانلود تو مووی

استخدام در تامین اجتماعی سال ۱۳۹۱

29 جولای 2023

آگهی استخدام در سازمان  تامین اجتماعی سال 1391

استخدام در تامین اجتماعی سال 1391

صندوق تامین اجتماعی برای  تکمیل کادر واحدهای تابعه خود ، داوطلبان واجد شرایط را براساس ضوابط استخدامی در قالب قرارداد پیمانی آئین نامه استخدامی صندوق درسراسر کشوراز طریق برگزاری آزمون کتبی، مصاحبه و طی مراحل گزینش به شرح ذیل استخدام می نماید.

برای شروع ثبت نام کلیک کنید

عناوین شغلی، تعداد نیروهای مورد نیاز برای هر رشته شغلی به تفکیک استانی در آزمون استخدامی صندوق تامین اجتماعی (بخش درمان) کلیک کنید

عناوین شغلی، تعداد نیروهای مورد نیاز برای هر رشته شغلی به تفکیک استانی در آزمون استخدامی صندوق تامین اجتماعی ( بخش بیمه ای ) کلیک کنید

 

صندوق تامین اجتماعی به منظور تکمیل کادر واحدهای تابعه خود ، داوطلبان واجد شرایط را براساس ضوابط استخدامی در قالب قرارداد پیمانی آئین نامه استخدامی صندوق درسراسر کشوراز طریق برگزاری آزمون کتبی، مصاحبه و طی مراحل گزینش به شرح ذیل استخدام می نماید.

عناوین شغلی در۲ بخش بیمه و درمان در قالب فایلpdf به شرح ذیل قابل دانلود و مشاهده می باشد:

دانلود عناوین شغلی واحد های بیمه ای

دانلود عناوین شغلی واحد های درمانی

 

الف- شرایط عمومی :

۱- تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

۲- اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی ایران و دین مبین اسلام یا یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی.

۳- دارا بودن حداقل ۲۰ سال و حداکثر ۳۵ سال تمام.(درمشاغل خاص حداکثر۴۰سال تمام)

۴- دارا بودن تحصیلات و دانش تخصصی و توانایی های لازم برای انجام وظایف و مسئولیتهای شغل مورد نظر.

۵- دارا بودن کارت پایان خدمت زیر پرچم(دوره ضرورت) و یا معافیت دائم برای مردان به هنگام ثبت نام .

۶- داشتن سلامتی جسمی و روانی و عدم اعتیاد به مواد مخدر.

۷- نداشتن سابقه محکومیت جزائی مؤثر.

۸- استخدام افرادی که در اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری یا آراء قانونی مراجع ذیصلاح به مجازاتهای اخراج، بازنشستگی، بازخرید خدمت و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده اند ممنوع است.

ب- شرایط اختصاصی:

۱- مقاطع و رشته های تحصیلی مورد نیاز در دوبخش بیمه و درمان صندوق برابر جدول شماره (یک) و( دو) مندرج در این آگهی خواهد بود.

۲- شرایط سنی و مقطع تحصیلی و معدل کل نیروهای مورد نیاز به شرح ذیل تعیین می گردد:

۱/۲- دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم با شرط معدل حداقل ۱۲ و شرط سنی حداکثر ۲۵ سال تمام

۲/۲- دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم در رشته تحصیلی بهیاری بدون شرط معدل و با شرط سنی حداکثر ۳۰ سال.

۳/۲- دارندگان مدرک تحصیلی فوق دیپلم با شرط معدل حداقل ۱۲ و شرط سنی حداکثر۳۰ سال تمام ۴/۲- دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس با شرط معدل حداقل ۱۲ و شرط سنی حداکثر۳۰ سال تمام.

۵/۲- دارندگان مدرک تحصیلی فوق لیسانس با شرط معدل حداقل ۱۴ و شرط سنی حداکثر ۳۲ سال تمام.

۶/۲- دارندگان مدرک تحصیلی دکترای عمومی با حداکثر۴۰ سال تمام.

 

تبصره ۱- مدت خدمت سربازی، طرح لایحه نیروی انسانی، انجام خدمات قانونی، مدت اشتغال متقاضیان استخدام در واحدهای تابعه صندوق (باستثناءشرکت هاوموسسات تابعه ) با ارائه گواهی پرداخت حق بیمه و اشتغال دال بر تأیید مراتب مذکور و سنوات ارفاقی مندرج در قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان در مورد ایثارگران به حداکثر شرط سنی مندرج در شرایط فوق ، مشروط به اینکه تا تاریخ ۳۱/۴/۹۱ از حداکثر ۳۵ سال و برای رشته های دکترا ۴۰ سال تمام تجاوز ننماید، اضافه می گردد.

تبصره ۲- فرزندان معززشاهد وفرزندان جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر متقاضی استخدام از طریق آزمون استخدامی از شرط معدل و سن مشروط به اینکه تا تاریخ ۳۱/۴/۹۱ از حداکثر ۳۵ سال و برای عناوین شغلی پزشک۴۰ سال تمام تجاوزننماید ، معاف می باشند.

۳- معافیت پزشکی داوطلبان در صورت قبولی در آزمون استخدامی (کتبی، مصاحبه) صرفاً پس از تأیید واحد طب کار مدیریت درمان استان مربوطه مبنی بر توانائی انجام امور در عنوان شغلی مورد تقاضا قابل پذیرش خواهد بود.

۴- دارا بودن گواهی پایان طرح لایحه نیروی انسانی و یا معافیت از آن در مورد فارغ التحصیلان رسته بهداشتی و درمانی و پزشکان به هنگام ثبت نام الزامی می باشد.

۵- عدم اشتغال و همچنین نداشتن تعهد انجام کاردرسایرسازمانها ، شرکت های دولتی و

سازمان های وابسته به دولت وموسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکرنام است به هنگام انعقاد قرارداد وشروع بکار درصندوق الزامی می باشد.

۶- عدم اشتغال به تحصیل ویا نداشتن مدرک تحصیلی بالاتر از مقطع تحصیلی مورد تقاضا به هنگام ثبت نام الزامی است. بدیهی است انصراف ازتحصیل دانشجویان متقاضی استخدام وتسویه حساب با دانشگاه مربوطه می بایست قبل از تاریخ ثبت نام صورت پذیرد .

۷- داوطلب بومی به کسی اطلاق می شود که محل تولد و یا محل اخذ ۲ مقطع از ۳ مقطع تحصیلی (ابتدائی، راهنمایی و متوسطه) وی در یکی از شهرستانهای استان مورد تقاضا باشد.

تبصره۱ : فرزندان پرسنل نیروهای مسلح در صورتی که محل سه سال از سنوات تحصیلی آنها (اعم از ابتدائی ، راهنمائی و یا دبیرستان ) با محل مورد تقاضای استخدامی یکی باشد نیز بومی تلقی می شود.

تبصره۲: داوطلبان بومی شهر مورد تقاضا در مقایسه با داوطلبان بومی استانی و داوطلبان بومی استان در مقایسه با داوطلبان غیر بومی درصورت کسب حد نصاب امتیاز لازم درشرایط مساوی از الویت برخوردار خواهند بود.

۸- فرزندان همکاران شاغل و بازنشسته از امتیاز اولویت مربوطه برخوردار خواهند شد.

 

ج – توضیحات:

۱- با عنایت به قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان استخدام، مدت حضور داوطلبانه در جبهه های نبرد حق علیه باطل به میزان حضور در جبهه و همچنین مدت زمان بستری شدن و یا استراحت پزشکی رزمندگان داوطلب در اثر مجروحیت در جبهه های نبرد حق علیه باطل به میزان مدت بستری، مدت اسارت در مورد داوطلبانی که در طول جنگ تحمیلی به اسارت دشمن بعثی و یا گروههای ضدانقلاب درآمده اند به میزان مدت اسارت و افراد خانواده شهدا، آزادگان و جانبازان ازکارافتاده کلی که قادر بکار نمی باشد و مفقودالاثرها (فرزندان، همسر، پدر، مادر، برادر و خواهر) تا میزان ۵ سال در صورت ارائه گواهی از مراجع ذیصلاح درمرحله مصاحبه به حداکثر شرط سنی مندرج در این آگهی قابل افزایش خواهد بود، مشروط به اینکه مجموع سن داوطلب و مدت قابل افزایش خواهد بود ، مشروط به اینکه تا تاریخ ۳۱/۴/۹۱ از حداکثر ۳۵ سال و برای رشته های دکترا ۴۰ سال تمام تجاوز ننماید.

۲- متقاضیان در صورت دارا بودن سابقه خدمت درقالب قرارداد ماده ۲۰ آئین نامه استخدامی بصورت تمام وقت از امتیاز پیش بینی شده در مرحله مصاحبه برخوردار می گردند.

 

د- مواد عمومی آزمون:

۱- ریاضیات وآمار مقدماتی ۲- معارف اسلامی ۳-زبان و ادبیات فارسی ۴- زبان انگلیسی

۵- شناخت تأمین اجتماعی ۶- اطلاعات عمومی ۷- آشنایی مقدماتی با رایانه.

* اقلیت های مذهبی از پاسخگوئی به سوالات معارف اسلامی معاف می باشند وامتیازآن درسایر مواد آزمون توزیع می گردد.

ضمناً از متقاضیان در رشته های پزشکی و پیراپزشکی و همچنین متقاضیان در عناوین شغلی کارشناس

فن آوری اطلاعات، حقوق، کارشناس تعمیرات و تجهیزات پزشکی و سایر موارد حسب نیاز علاوه برآزمون عمومی، آزمون تخصصی منطبق با رشته تحصیلی نیز بعمل خواهد آمد. آزمون تخصصی در مقطع و رشته تحصیلی عنوان شغلی مورد تقاضا انجام خواهد شد.

*دانلودجزوه شناخت تامین اجتماعی

* تذکرات:

۱- وجوه پرداختی در هیچ مورد قابل استرداد نخواهد بود.

۲- در هرمرحله از مراحل استخدام چنانچه خلاف اطلاعات اعلام شده محرز گردد، داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم ودرصورت اشتغال بکار این قبیل متقاضیان طی ابلاغ مربوطه از خدمت در صندوق اخراج

می گردند.

۳- تاریخ و محل برگزاری آزمون و همچنین نحوه دریافت کارت ورود به جلسه متعاقباً از طریق سایت رسمی صندوق و با کد رهگیری ثبت نام قابل پیگیری خواهد بود.

* توضیحات:

 

آندسته از متقاضیانی که در عداد پذیرفته شدگان آزمون استخدامی کتبی به میزان دو برابر ظرفیت مجوزهای صادره در عناوین شغلی مربوطه پذیرفته شده اند می بایست نسبت به ارائه مدارک مشروحه ذیل حسب اعلام اداره کل /مدیریت درمان استان ذیربط در موعد مقرر قبل ازبرگزاری آزمون مصاحبه اقدام نمایند.

*اصل وکپی تمام صفحات شناسنامه .

*اصل وکپی آخرین مدرک تحصیلی .

*اصل وکپی کارت پایان خدمت یا معافیت دائم (کپی پشت وروی کارت)

*اصل و کپی گواهی انجام خدمت طرح لایحه نیروی انسانی در مورد پیراپزشکان و گواهی انجام تعهدات قانونی در مورد پزشکان .

*اصل وکپی مقاطع تحصیلی در مورد داوطلبان بومی تا سطح دیپلم کامل متوسطه مطابق با شرایط مندرج در بند ۷ آگهی تحت عنوان شرایط اختصاصی .

*اصل گواهی صادره از مراجع ذیصلاح در خصوص داوطلبان مشمول بند یک قسمت “ج”

*ارائه آخرین حکم حقوقی ویا بازنشستگی جهت داوطلبانی که والدین آنان در عداد کارکنان صندوق میباشند.

*سایر مدارک و مستندات لازم حسب مورد.

لیست مشاغل

از مجموع افراد قابل جذب در این آزمون، سه هزار و ۱۳ نفر اعم از پرستار، بهیار، کمک بهیار و ماما در مراکز درمانی تازه تأسیس تأمین اجتماعی و همچنین برای تکمیل کادر بخش‌های تخصصی اضافه شده به بیمارستان‌ها به کار گرفته می‌شوند.

۲۷۶۴ نفر از پذیرفته شدگان این آزمون نیز در بخش بیمه ای جذب خواهند شد که با توجه به افزایش تعداد بیمه‌شدگان تامین اجتماعی و پیش‌بینی‌ افزایش بیشتر بیمه‌شدگان در سال جاری با جذب این افراد کمبود نیرو در بخش بیمه‌ای مرتفع می‌شود.

ثبت‌نام متقاضیان شرکت در این آزمون از طریق سایت صندوق تامین اجتماعی به آدرس www.tamin.ir و www.sso.ir از فردا، ۱۱ خرداد ماه آغاز می‌شود و تا ۲۱ خرداد ماه ادامه دارد. در روزهای ۲۳ و ۲۴ خرداد ماه پرینت کارت ورود به جلسه به صورت اینترنتی صادر می‌شود.

لازم به ذکر است، آزمون استخدامی تامین اجتماعی روز پنجشنبه ۲۵ خرداد ماه همزمان در مراکز استان‌ها برگزار می‌شود.

در گروه پزشکی و دندانپزشکی سهم سؤالات اختصاصی ۷۰ درصد و سوالات عمومی ۳۰ درصد و تاکید بر روی تخصص کاربردی و عملی افراد است. در گروه غیرپزشکی نیز سهم سؤالات تخصصی ۶۰‌درصد و سهم سؤالات عمومی ۴۰ درصد است.

 

تاریخ ثبت‌نام : ۱۱ لغایت۲۱ خردادماه

نحوه ثبت نام: الف: پایگاه اطلاع‌رسانی صندوق تأمین‌اجتماعی به آدرس www.tamin.ir ب: پورتال صندوق تأمین‌اجتماعی به آدرس www.sso.ir تاریخ آزمون: روز پنج‌شنبه ۲۵ خردادماه به صورت همزمان در سراسر کشور. داوطلبان برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اطلاع‌رسانـی تأمین به آدرس www.tamin.ir مراجعه نمایند.

شرط سنی:

دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم، حداکثر ۲۵ سال؛ فوق دیپلم و لیسانس ۳۰ سال؛ فوق لیسانس ۳۲سال؛ گروه پزشکی ۴۰ سال

– مدت خدمت وظیفه به حداکثر سن داوطلبان ذکور اضافه می‌شود.

– حداکثر سن برای داوطلبان بهیاری ۳۰ سال است.

معدل:

حداقل معدل برای داوطلبان دارای مدارک تحصیلی دیپلم تا لیسانس ۱۲ و برای دارندگان مدرک تحصیلی فوق لیسانس ۱۴

– افرادی که دارای معدل بالا هستند از معدل ۱۶ تا ۱۷ ، ۱۷ تا ۱۸و ۱۸ به بالا امتیاز‌هایی دریافت می‌کنند.

– داوطلبان گروه بهیاری از شرط معدل معاف هستند.

سهمیه خانواده شهدا و جانبازان:

خانواده شهدا و فرزندان جانبازان ۲۵ درصد به بالا در این آزمون دارای ۲۵ درصد سهمیه هستند که واجدین شرایط با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران به هسته گزینش معرفی می‌شوند

سهمیه معلولان:

در این آزمون برای جذب معلولان سهمیه ۳ درصدی درنظر گرفته شده است که واجدین شرایط با معرفی سازمان بهزیستی برای احراز توانایی انجام کار در رشته انتخابی به مراکز طب کار معرفی می‌شوند.

سهمیه هر استان:

جذب نیرو در این آزمون متناسب با نیاز واحدهای اجرایی و بر اساس بازنشستگی و خروج نیرو، افتتاح پروژه‌های بیمه‌ای و درمانی، اجرای قانون ارتقاء بهروری نیروهای بالینی، ایجاد بخش‌های جدید در مراکز درمانی و ارتقاء تیپ شعب تامین اجتماعی انجام می‌شود.

منابع درسی:

– در گروه پزشکی و دندانپزشکی سهم سوالات اختصاصی ۷۰ درصد و سوالات عمومی ۳۰ درصد و تاکید بر روی تخصص کاربردی و عملی افراد است.

– در گروه غیرپزشکی سهم سوالات تخصصی ۶۰ و سهم سوالات عمومی ۴۰ درصد است.

– در آزمون سال جاری سعی می شود در مشاغل اداری مالی و مهندسی منابع اعلام شود و سوالات عمومی شامل ادبیات فارسی، زبان انگلیسی، آشنایی مقدماتی با رایانه و معارف اسلامی است.

– نمره مربوط به درس معارف اسلامی برای اقلیت‌های مذهبی بین سایر دروس توزیع می‌شود.

– ۵۵درصد از امتیازات این آزمون برای سوالات کتبی و ۳۵ درصد مربوط به مصاحبه است. ۱۰درصد نیز بر اساس تجربه مرتبط افراد در شغل مورد نظر اختصاص می‌یابد.

 

منابع آزمون و مدارک تحصیلی به تفکیک رشته‌ی شغلی: کلیک

شرایط شرکت در آزمون استخدامی صندوق تامین اجتماعی اعلام شد

مدیرکل امور اداری صندوق تامین اجتماعی از تسهیل شرایط شرکت در آزمون استخدامی این صندوق خبر داد و گفت: در این آزمون نسبت به آزمون سال قبل شرط معدل کاهش و حداکثر سن داوطلبان افزایش یافته است.

به گزارش تامین به نقل از ایسنا، مهدی نوروزیان در نشست خبری تشریح جزییات استخدام پیمانی ۵ هزار و ۷۷۷ نفر در بخش‌های بیمه‌ای و درمانی صندوق تامین اجتماعی اظهار داشت: وزارت بهداشت در سال گذشته ۲۳ هزار نیروی مورد نیاز مجموعه خود را برای اجرای قانون بهره‌وری بالینی استخدام کرد و صندوق تامین اجتماعی هم تمام تلاش خود را برای جذب نیروهای مورد نیاز تامین اجتماعی برای اجرای این قانون انجام می‌دهد.

نوروزیان با بیان اینکه تفاوت آنچنانی میان پرداختی‌های وزارت بهداشت و صندوق تامین اجتماعی به نیروهای بخش درمان وجود ندارد گفت: تا پیش از این میزان دریافتی‌های کارکنان بخش درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی کمتر از صندوق تامین اجتماعی بود اما در سال گذشته یک فوق العاده‌ای به دانشگاه‌ها و کارکنان ستادی و غیرستادی دانشگاه‌های علوم پزشکی تعلق گرفت و میزان دریافتی آنان افزایش یافت اما تفاوت چندانی میان دریافتی کارکنان بخش درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی و صندوق تامین اجتماعی وجود ندارد.

نوروزیان در ادامه با بیان اینکه صندوق تامین اجتماعی خود برندی بزرگ در کشور است،گفت: تامین اجتماعی به واسطه خدمت‌رسانی به جامعه بیمه شده خود اعم از بازنشستگان و کارگران و سایر اقشار جامعه شرایط ویژه‌ای دارد و تنها نهاد عمومی غیردولتی کشور است و اجرای قانون بهره وری بالینی در صندوق تامین اجتماعی در راستای ارتقای خدمات به بیمه‌شدگان است.

وی در ادامه با اعلام خبر تدوین ضوابط پرداخت مزایای انگیزشی کارکنان تامین اجتماعی اظهار کرد:‌این امر در راستای ارتقای بهره‌وری هر چه بیشتر در کارکنان تامین اجتماعی در همه سطوح انجام می‌شود.

مدیر کل امور اداری صندوق تامین اجتماعی در ادامه تاکید کرد: کمبود نیرو در گروه پرستاری صندوق تامین اجتماعی به سبب کمبود تعداد متقاضیان نیست بلکه اساسا تعداد فارغ التحصیلان رشته پرستاری در کشور کم است و این موضوع در زمینه آقایان پرستار فارغ التحصیل شدت بیشتری دارد.

وی در ادامه عنوان کرد: جذب نیروها در تهران و شهرستان‌ها بر اساس نیاز انجام می‌شود و مبنای توزیع نیروها ایجاد مراکز جدید، توسعه در بخش درمان و بیمه است. ضمن اینکه تفاوتی در جذب زن و مرد وجود ندارد و بر اساس نیاز اعلام شده جذب نیروها انجام می‌شود.

مدیرکل امور اداری صندوق تامین اجتماعی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه هیچ تفاوتی بین فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد ، پیام نور و علمی کاربردی در استخدام وجود ندارد عنوان کرد: هر فردی که مدرک مورد تایید وزارتین علوم تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی را داشته باشد می‌تواند در این آزمون شرکت کند.

نوروزیان در ادامه با بیان اینکه جذب ۵ هزار و ۷۷۷ نفر نیرو در تامین اجتماعی در راستای اجرای قانون بهره‌وری بالینی و تکمیل بخشی از نیروهای مورد نیاز در بخش درمان و بیمه صندوق تامین اجتماعی انجام می‌شود اظهار کرد: این امر با پیگیری‌های مدیرعامل و موافقت هیات مدیره و هیات امنا محقق می‌شود.

نوروزیان افزود: تفاوت آزمون استخدام سال جاری با سال گذشته در این است که در آزمون سال جاری تمام مجوزها به صورت استخدام پیمانی است.

وی در ادامه با اعلام جذب سه هزار و ۱۳ نفر از استخدام‌شدگان اعم از پرستار، بهیار، کمک بهیار، ماما، کاردان اتاق عمل در بخش درمان عنوان کرد: این افراد برای مراکز ملکی تازه تاسیس تامین اجتماعی و تکمیل کادر بخش‌های تخصصی اضافه شده به بیمارستان‌ها به کار گرفته می شوند.

وی در ادامه با بیان اینکه سایر استخدام شدگان مربوط به بخش بیمه هستند گفت:‌در سال گذشته تعداد بیمه‌شدگان تامین اجتماعی افزایش یافته ضمن اینکه پیش‌بینی‌ها در سال جاری برای افزایش سه درصدی بیمه شدگان است و با جذب این افراد کمبود نیرو در بخش بیمه مرتفع می‌شود.

وی در ادامه با باین اینکه شعب بیمه‌ای سازمان بر اساس ارتقای تیپ نیاز به نیرو پیدا می‌کنند اظهار کرد: ارتقای تیپ شعب بر اساس تعداد افرادی که بیمه می‌شوند، تعداد افرادی که مستمری می‌گیرند انجام می‌شود.

استخدام در تامین اجتماعی تسهیل می‌شود

مدیرکل امور اداری صندوق تامین اجتماعی در ادامه با بیان اینکه در این آزمون تسهیلات ویژه‌ای برای داوطلبان قائل شده‌ایم عنوان کرد: حداقل معدل داوطلبان در مقطع دیپلم، فوق دیپلم و لیسانس ۱۲و در مقطع فوق لیسانس ۱۴ اعلام شده است ضمن اینکه سن استخدام شدگان هم افزایش یافته به این ترتیب که در مقطع دیپلم استخدام شدگان حداکثر ۲۵ سال، مقطع فوق دیپلم و لیسانس حداکثر ۳۰ سال و فوق لیسانس حداکثر ۳۲ سال تعیین شده است. علاوه بر این دوره خدمت وظیفه آقایان به این سن اضافه می‌شود، مشروط بر اینکه سن استخدام شدگان از ۳۵ سال بیشتر نشود و این بدان معنی است که سه سال سن ارفاقی نیز به سن متقاضیان افزوده می‌شود.

نوروزیان در ادامه با بیان اینکه حداکثر سن برای پزشکان ۴۰ سال در نظر گرفته شده است عنوان کرد: برای داوطلبان بهیاری، شرط معدل حذف شده است و حداکثر سن سی سال در نظر گرفته شده است چرا که در بخش بهیاری شدیدا کمبود نیرو داریم و نیرو مورد نیاز است.

وی در ادامه با بیان اینکه بر اساس قانون ۲۵ درصد سهمیه استخدام به سهمیه شاهد، و فرزندان جانبازان بالای ۲۵ درصد تعلق می‌گیرد گفت: به بنیاد شهید اعلام شده تا نیروهای واجد شرایط را به تامین اجتماعی اعلام کند و این افراد از آزمون استخدامی معاف هستند و پس از معرفی برای طی مراحل به مراکز گزینش معرفی می شوند.

وی در ادامه با اعمال سهمیه سه درصدی معلولان گفت: به سازمان بهزیستی اعلام شده است تا این سه درصد را به صندوق تامین اجتماعی اعلام کند ضمن اینکه سه درصد سهم از کل سهمیه تعداد کمی را شامل می‌شود و ممکن است در برخی از استان‌ها واجد شرایط نداشته باشد و شرط اعمال این سهمیه داشتن توانایی جسمی برای کار تخصصی است که توسط مراکز طب کار سازمان احراز می‌شود.

مدیرکل امور اداری صندوق تامین اجتماعی همچنین با اعلام خبر آغاز ثبت‌نام اینترنتی از طریق پورتال سازمان به آدرس tamin.ir و sso.ir از ۱۱ خرداد ماه اظهار کرد: این افراد می‌توانند وجه ۲۰ هزار تومانی ثبت نام خود را از طریق شبکه شتاب پرداخت کنند و ثبت نام تا ۲۰ خرداد ماه ادامه دارد و تا ۲۱ خرداد ماه داوطلبان می‌توانند پرونده خود را ویرایش کرده و روزهای ۲۳ و ۲۴ خرداد ماه پرینت کارت ورود به جلسه به صورت اینترنتی صادر می‌شود و روز پنجشنبه ۲۵ خرداد ماه آزمون در مرکز استان‌ها برگزار می‌شود.

نوروزیان در ادامه تصریح کرد: در گروه پزشکی و دندانپزشکی سهم سوالات اختصاصی ۷۰ درصد و سوالات عمومی ۳۰ درصد و تاکید بر روی تخصص کاربردی و عملی افراد است. در گروه غیرپزشکی سهم سوالات تخصصی ۶۰ و سهم سوالات عمومی ۴۰ درصد است.

نوروزیان افزود: در آزمون سال جاری سعی می شود در مشاغل اداری مالی و مهندسی منابع اعلام شود و سوالات عمومی شامل ادبیات فارسی، زبان انگلیسی، آشنایی مقدماتی با رایانه و معارف اسلامی است.

وی ادامه داد:‌برای برخی از رشته‌ها علاوه بر ثبت نام مقطع کارشناسی افراد فارغ التحصیل کارشناسی ارشد هم می‌توانند ثبت نام کنند و دو برابر پذیرفته شدگان برای انجام مصاحبه تخصصی اعلام می‌شود و یک هفته بعد از انجام آزمون نتایج بر روی پورتال قرار می‌گیرد و به صورت مکتوب به استان‌ها جهت دعوت از پذیرفته شدگان برای طی مراحل گزینش اعلام می‌شود.

وی افزود: مصاحبه‌ها طی ۱۵ روز انجام می‌شود و گزینش در ۹ منطقه گزینشی که هر کدام سه تا چهار استان کشور را تحت پوشش دارد انجام می‌شود و بخش گزینش طبق قانون گزینش سه ماه فرصت دارد تا نتایج گزینش را اعلام کند.

مدیرکل امور اداری صندوق تامین اجتماعی در ادامه عنوان کرد: ‌وزن آزمون کتبی ۵۵ درصد از کل آزمون و وزن مصاحبه ۳۵ درصد و ۱۰ درصد امتیاز تجربه کاری افراد است. که متقاضیان برای احراز این امتیاز باید مستندات مکتوبی در زمینه تجربه کاری خود ارائه دهند.

نوروزیان در ادامه گفت: افرادی که دارای معدل بالا هستند از معدل ۱۶ تا ۱۷ ، ۱۷ تا ۱۸و ۱۸ به بالا امتیاز‌هایی را دریافت می‌کنند.

نوروزیان همچنین با بیان اینکه تمام کارکنان قراردادی ماده ۲۰ تامین اجتماعی می‌توانند در این آزمون شرکت کنند اظهار کرد:‌اگر این افراد نمره قبولی دریافت کنند استخدام آن‌ها از قراردادی به پیمانی تغییر یافته و نیروهای قراردادی به جای آنان استخدام می‌شوند ضمن اینکه سابقه کاری آن‌ها هم لحاظ می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به افرادی که در آزمون سال گذشته تامین اجتماعی به عنوان ذخیره اعلام شده بودند عنوان کرد: این افراد هیچ گونه اولویتی در آزمون سال جاری ندارند چرا که نفر اصلی آن‌ها در آزمون سال گذشته جذب شده و باید مجددا در آزمون سال جاری شرکت و نمره قبولی را بگیرند.

مدیرکل امور اداری صندوق تامین اجتماعی در ادامه تاکید کرد: مجوزهای قانونی برای استخدام ۵۷۷۷ نفر توسط هیات مدیره و هیات امنا به عنوان عالی‌ترین مراجع تصمیم گیری در تامین اجتماعی داده شده است و این امر مسیر قانونی خود را طی کرده است.

وی در پایان گفت: مجری آزمون استخدام موسسه غیردولتی است که با همکاری با صندوق تامین اجتمای این آزمون را برگزار می کند ضمن اینکه طراحی سوالات توسط صندوق تامین اجتماعی انجام شده است.

 

در راستای تکمیل نیروهای مورد نیاز در بخش های بیمه ای و درمانی و پیرو اطلاعیه قبلی درخصوص استخدام پیمانی ۵۷۷۷ نفر در صندوق تأمین‌اجتماعی، تاریخ و نحوه ثبت‌نام و زمان برگزاری آزمون استخدامی تأمین‌اجتماعی اعلام شد.

 

به گزارش تأمین، ثبت‌نام متقاضیان شرکت در این آزمون، از تاریخ ۱۱ خردادماه آغاز و تا ۲۱ خرداد سال‌جاری ادامه خواهد داشت.

متقاضیان باید در تاریخ اعلام شده با مراجعه به پایگاه اطلاع‌رسانی صندوق تأمین‌اجتماعی به آدرس www.tamin.ir و یا پورتال صندوق تأمین‌اجتماعی به آدرس www.sso.ir نسبت به ثبت‌نام اینترنتی اقدام نمایند.

آزمون استخدامی روز پنج‌شنبه ۲۵ خردادماه سال‌جاری به صورت همزمان در سراسر کشور برگزار خواهد شد.

در این اطلاعیه از داوطلبان خواسته شده، برای کسب اطلاعات بیشتر درمورد رشته‌های شغلی موردنیاز به پایگاه اطلاع‌رسانی تأمین به آدرس www.tamin.ir مراجعه نمایند.

همچنین اطلاعات مربوط به مدارک مورد نیاز، شرایط اختصاصی شرکت در آزمون استخدامی و ظرفیت پذیرش در رشته های شغلی به تفکیک استان ها، روز پنج شنبه چهارم خرداد از طریق پایگاه اطلاع رسانی صندوق تأمین اجتماعی اعلام خواهد شد.

 

استخدام سازمان تامین اجتماعی-نمونه سوالات آزمون تامین اجتماعی

 

ردیف عنوان شغلی

۱ بهیار

۲ پرستار

۳ پزشک علوم آزمایشگاه

۴ پزشک عمومی

۵ داروساز

۶ دندانپزشک

۷ کاردان اطاق عمل

۸ کاردان بیهوشی

۹ کاردان رادیولوژی

۱۰ کاردان علوم آزمایشگاه

۱۱ کارشناس اپتومتری

۱۲ کارشناس امار

۱۳ کارشناس امور اداری

۱۴ کارشناس امور بیمه

۱۵ کارشناس امور مالی

۱۶ کارشناس بهداشت محیط

۱۷ کارشناس پذیرش و مدارک پزشکی

۱۸ کارشناس پرستاری

۱۹ کارشناس تاسیسات

۲۰ کارشناس تعمیرات تجهیزات پزشکی

۲۱ کارشناس تغذیه

۲۲ کارشناس حقوقی

۲۳ کارشناس رادیولوژی

۲۴ کارشناس علوم آزمایشگاه

۲۵ کارشناس فرابری داده ها

۲۶ کارشناس فیزیوتراپی

۲۷ کارشناس مامائی

۲۸ متصدی پذیرش و اطلاعات

۲۹ متصدی خدمات اداری

۳۰ متصدی خدمات داروئی

۳۱ متصدی خدمات عمومی

آگهی استخدام در بیمه و بانک سامان

29 جولای 2023

آگهی استخدام در بیمه و بانک سامان

بانک سامان در راستای توسعه سرمایه های انسانی خود و به منظور تکمیل کادر تخصصی و مجرب مورد نیاز، از نیروهای با پشتکار، خلاق و دارای انگیزه ای که واجد شرایط  زیر نیز  باشند، دعوت به همکاری می کند.

الف) شرایط اختصاصی:

عنوان شغل: طراح و مدیر وب سایت

سن: حداکثر ۳۲ سال

جنسیت: آقا

رشته تحصیلی: حداقل  لیسانس کامپیوتر /  فناوری اطلاعات

سابقه کار: حداقل ۳ سال سابقه­ کار کاملاً  مرتبط

سطح زبان: Intermediate

مهارت های مورد نیاز: مسلط  به نرم افزارهای گرافیکی مورد نیاز

محل سکونت: تهران

سایر توانمندی ها:

مسلط بر زبان های برنامه نویسی Java،Java Script، HTML و CSS
توانایی طراحی، راه اندازی و مدیریت حداقل پنج وب سایت سازمانی/تجاری قابل ارائه
تسلط بر اصول نگارش زبان فارسی
آشنایی با اصول نگارش زبان انگلیسی

——————————————–

عنوان شغل: کارشناس شبکه

سن: حداکثر ۳۰ سال

جنسیت: آقا/خانم

رشته تحصیلی: لیسانسIT  /کامپیوتر/ برق

سابقه کار: ترجیحأ ۲ سال سابقه­ کار مرتبط

سطح زبان: Intermediate

مهارت های مورد نیاز: دارای مدارک CCNA و Network+

محل سکونت: تهران

سایر توانمندی ها:

آشنایی با  سیستم عامل های مختلف
تسلط بر  شبکه های کامپیوتری
آشنایی با  طراحی و پیاده سازی سیستم های امنیت شبکه
توانایی تنظیم و پیکر بندی تجهیزات شبکه و اینترنت
آشنایی با زبان های برنامه نویسی و پایگاه داده

——————————————–

عنوان شغل:  کارشناس مانیتورینگ

سن: حداکثر ۳۰ سال

جنسیت: آقا

رشته تحصیلی: لیسانسIT  /کامپیوتر

سابقه کار: ترجیحأ ۱ سال سابقه­ کار مرتبط

سطح زبان: Intermediate

مهارت های مورد نیاز: مسلط به مبانی network +  / سیستم عامل/ /windows server Linux

محل سکونت: تهران

سایر توانمندی ها:

آمادگی برای حضور در ساعات شیفت
آشنایی با سیستم عامل های Linux
آشنایی با سیستم عامل Windows Server 2008
آشنایی با مبانی شبکه در سطح CCNA
آشنایی با نرم افزارهای Microsoft Office
آشنایی با زبان SQL

——————————————–

عنوان شغل:  کارشناس پیاده ساز گزارشات

سن: حداکثر ۳۰ سال

جنسیت: آقا /خانم

رشته تحصیلی: حداقل لیسانس کامپیوتر(نرم افزار) /  IT

سابقه کار: حداقل ۳ سال سابقه­ کار مرتبط در زمینه BI
( افراد دارای سابقه همکاری با نظام های بانکی در الویت هستند)

سطح زبان: Intermediate

مهارت های مورد نیاز: –

محل سکونت: تهران

سایر توانمندی ها:

تسلط بر  SQL/PLSQL
تسلط بر SSRS  ، SSAS
آشنایی با MDX  و DAX
آشنایی به مفاهیم BI و انباره داده
آشنایی با Power Pivot-Excel
آشنایی با حوزه ی  Core Bankingو کسب و کار های مربوطه
·               آشنایی با حداقل یک ETL Tools
·               آشنایی با برنامه نویسی در محیطStudio(C#/ASP.net)  Visual

——————————————–

عنوان شغل:  کارشناس پشتیبان سرویس

سن: حداکثر ۳۰ سال

جنسیت: آقا /خانم

رشته تحصیلی: حداقل لیسانس کامپیوتر(نرم افزار)

سابقه کار: حداقل ۳ سال سابقه­ کار مرتبط در زمینه برنامه نویسی
( افراد دارای سابقه همکاری با نظام های بانکی در الویت هستند)

سطح زبان: Intermediate

مهارت های مورد نیاز: –

محل سکونت: تهران

سایر توانمندی ها:

تسلط بر مفاهیم O.O
تسلط بر WCF
آشنایی با WF و WPF
آشنایی با Silver light
آشنایی با برنامه نویسی در محیطStudio(C#/ASP.net)  Visual
آشنایی با RUP  و Design pattern  و تسلط بر  مستند سازی
آشنایی با Net 4

——————————————–

عنوان شغل:  کارشناس عملیات

سن: حداکثر ۳۰ سال

جنسیت: آقا /خانم

رشته تحصیلی: لیسانسIT /کامپیوتر

سابقه کار: حداقل ۲ سال سابقه­ کار مرتبط

سطح زبان: Intermediate

مهارت های مورد نیاز: مسلط به سیستم عامل Linux  / windows server و مبانی پایگاه داده

محل سکونت: تهران

سایر توانمندی ها:

SQL Server Administrator
Oracle Administrator
Linux Administrator
Windows Server Administrator
Setting up & maintaining SAN & Storage devices

——————————————–

عنوان شغل:  متصدی  امور بانکی

سن: حداکثر ۲۷ سال

جنسیت: آقا

رشته تحصیلی: لیسانس اقتصاد/ حسابداری/ مدیریت(بازرگانی، دولتی،صنعتی)/ علوم بانکی

سابقه کار: ترجیحاً ۲ سال سابقه­ کار مرتبط

سطح زبان: Intermediate

مهارت های مورد نیاز مسلط  به Ms-Office

محل سکونت: بوشهر

سایر توانمندی ها: افراد آشنا با نظام بانکی از اولویت ویژه استخدامی  برخوردار خواهند شد.

——————————————–

ب- شرایط عمومی :

۱-      داشتن تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران.

۲-      متدین به یکی از ادیان رسمی کشور و متعهد بودن به نظام جمهوری اسلامی ایران.

۳-      عدم سوء پیشینه ی کیفری.

۴-      سلامت کامل جسم و روان بنا به تشخیص مرجع معتمد بانک و عدم اعتیاد به مواد مخدر.

۵-      داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم قانونی.

۶-      بومی و ساکن شهر تهران به استثنا شغل پیشنهادی برای شهر بوشهر .

ج- سایر موارد :

از میان درخواست های واصله ی متقاضیان، واجدین شرایط انتخاب و بر اساس اولویت های مورد نیاز بانک، به طور تدریجی زمان مصاحبه آنها تعیین شده و صرفاً از طریق تلفن به اطلاع آنان خواهد رسید، لذا خواهشمند است از پیگیری حضوری و یا تلفنی خودداری نمایید.
درصورتی که بانک در هر یک از مراحل استخدام، حتی در خلال دوره آزمایشی متوجه عدم رعایت اصل صداقت در ثبت اطلاعات و یا تکمیل فرم های مربوطه از سوی متقاضی استخدام شود، موضوع استخدام کان لم یکن تلقی خواهد شد.
تکمیل فرم دعوت به همکاری، هیچگونه تعهد استخدامی برای بانک ایجاد نخواهد کرد.
هر یک از متقاضیان، تنها مجاز به انتخاب کد یک ردیف شغل می باشند.
متقاضیان واجد شرایط می توانند حداکثر تا تاریخ ۲۱/۰۹/۱۳۹۱ از طریق پایگاه اینترنتی بانک به نشانی  www.sb24.comنسبت به تکمیل فرم دعوت به همکاری اقدام نمایید.
====================

شرکت بیمه سامان (سهامی عام) جهت تکمیل کادر پرسنلی خود در پست های سازمانی زیر برای شهر تهران اقدام به جذب نیرو می نماید.

کارشناس ارشد بودجه
کارشناس ارشد تدوین استراتژی
پزشک عمومی
کارشناس پیاده سازی نرم افزار مبتنی بر .net
کارشناس پیاده سازی بانک اطلاعاتی
کارشناس مدیریت سرویس های  oracle
کارشناس ارشد شبکه و دیتا سنتر
کارشناس ارشد پشتیبانی و  helpdesk
کارشناس مرکز تماس

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ارسال رزومه به وب سایت شرکت بیمه سامان  www.samaninsurance.com  مراجعه فرمایید.

جدیدترین آگهی های استخدام ۳ بهمن ۱۳۹۱

28 جولای 2023

فهرستی از آگهی های استخدام ۳ بهمن ۱۳۹۱

آگهی استخدام

مشاهده لیستی از آگهی استخدام رو در تاریخ سه شنبه ۳ بهمن ۹۱ در ادامه

گهی استخدام شرکت تهویه گلدیران
دعوت به همکاری
شرکت تهویه گلدیران جهت تکمیل کادر مهندسی خود از افراد زیر دعوت به همکاری می نماید:
۱-  کارشناس مهندسی فروش:
با مدرک کارشناسی مهندسی مکانیک (حرارت و سیالات) و حداقل ۳ سال سابقه کار مرتبط در زمینه فروش چیلرهای جذبی و تراکمی
۲-  کارشناس طراحی مهندسی:
با مدرک کارشناسی مهندسی مکانیک (حرارت و سیالات) و چیلرهای جذبی و تراکمی) و آشنایی کامل به اتوکد و نرم افزار کریر
متقاضیان می توانند رزومه کاری خود را حداکثر تا ۲ روز ارسال نمایند. فکس: ۲۲۲۲۳۴۵۱
T.Kashi@goldiranac.com

آگهی استخدام یک شرکت فعال در زمینه طراحی و ساخت صنایع فولاد
دعوت به همکاری
یک شرکت فعال در زمینه طراحی و ساخت صنایع فولاد افراد ذیل را با حداقل مدرک کارشناسی مهندسی
(از دانشگاه های معتبر) و ۵ سال سابقه کار مفید، دعوت به همکاری می نماید.
*مهندس برق قدرت (آشنا به نرم افزار ETAP)
*مهندس ابزار دقیق و کنترل
*مهندس مکانیک گرایش ساخت و تولید (مسلط به طراحی با نرم افزار Inventor)
*مهندس عمران
*مهندس مواد گرایش سرامیک  (مهندس مواد گرایش استخراجی
*مهندس صنایع (کنترل پروژه)
*منشی دفتر آشنا به زبان انگلیسی
متقاضیان می توانند رزومه کامل خود را حداکثر ۲ روز از تاریخ نشر این آگهی
به آدرس الکترونیکی: info@ardakansteel.com
و یا با شماره فکس ۰۲۱۴۴۲۶۸۴۲۸ ارسال نمایند.

آگهی استخدام یک شرکت فعال در اجرای پروژه های صنعتی
دعوت به همکاری
یک شرکت فعال در اجرای پروژه های صنعتی، از افراد واجد شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید،
فارغ التحصیلان دانشگاه های معتبر دولتی در هر حوزه در اولویت می باشند.
واجدین شرایط می توانند رزومه کاری خود را با ذکر مشخصات کامل و مشخص نمودن ردیف شغلی، طی یک هفته از تاریخ انتشار از طریق ایمیل به آدرس  mine.employ@yahoo.com ارسال نمایند.
۱-  مدیر پروژه با تخصص مهندسی مکانیک و عمران، ۱۵ سال تجربه مفید و مرتبط و سابقه مدیریت ۲ پروژه بزرگ و متوسط صنعتی به صورت طرح و اجراء
۲-  مدیر منابع انسانی و امور اداری با تحصیلات لیسانس یا فوق لیسانس ترجیحا دارای مدرک MBA با ۲۰ سال تجربه کاری مفید
۳-  مدیر بازرگانی خارجی با تحصیلات لیسانس یا فوق لیسانس در رشته های مهندسی و بازرگانی، تسلط کامل به زبان انگلیسی و ۲۰ سال تجربه کاری مفید
۴-  مدیر مالی با تحصیلات لیسانس یا فوق لیسانس با ۱۵ سال تجربه در مدیریت مالی و اعتبارات
۵-  کارشناس امور پیمان ها و ادعا با تخصص مهندسی برق، مکانیک و عمران و ۱۰ سال تجربه کار مفید و مرتبط
۶-  کارشناس ارشد حسابداری صنعتی و مدیریت مالی با ۱۰ سال تجربه کار مفید و مرتبط
۷-  کارشناس کنترل پروژه با تخصص مهندسی صنایع و ۱۰ سال تجربه کاری مفید در پروژه های صنعتی
۸-  کارشناس امور طراحی و مهندسی با گرایش برق، مکانیک (پایپینگ صنعتی)و عمران با تجربه مفید ۱۰ سال در پروژه های صنعتی
۹- کارشناس نرم افزار با مدرک لیسانس مرتبط و حداقل ۵ سال سابقه کار مفید

جدیدترین آگهی استخدام ۵ بهمن ۱۳۹۱

28 جولای 2023

آگهی استخدام ۵ بهمن ۹۱

اگهی استخدام

 

مشاهده لیستی از آگهی استخدام در تاریخ سه شنبه ۳ بهمن ۹۱ در ادامه

آگهی استخدام یک شرکت تولیدی بمنظور تکمیل کادر بازرگانی خود
دعوت به همکاری
یک شرکت تولیدی بمنظور تکمیل کادر بازرگانی خود تخصص های زیر را به همکاری دعوت می نماید:
۱- کارشناس خرید خارجی، دارای مدرک لیسانس و ۳ سال سابقه مرتبط بازرگانی
۲- کارشناس خرید داخلی، دارای مدرک فوق دیپلم حسابداری جهت انجام امور خرید داخلی کارخانه مستقر در شهرک صنعتی اشتهارد
واجدین شرایط می توانند رزومه خود را به آدرس ایمیل job@meditechsystem.com  و یا بشماره ۲۲۰۷۳۱۰۱ ارسال نمایند.

آگهی استخدام یک شرکت جهت توسعه پروژه ERP
دعوت به همکاری
یک شرکت جهت توسعه پروژه ERP خود نیاز به برنامه نویس با توانایی های زیر دارد:
*تسلط کامل بر C# 4.0
*تسلط کامل بر ASP.Net 4.0
*تسلط کامل بر LINQ, Entity Framework
*تسلط کامل بر T-Sql
علاقمندان می توانند رزومه خود را به آدرس الکترونیکی Scamthr@gmail.com
و یا به آدرس تهران صندوق پستی ۳۷۵۱۵۳۳۵ ارسال نمایند.

آگهی استخدام یک شرکت ساختمانی
دعوت به همکاری
یک شرکت ساختمانی
کارشناس حفاظت فنی و ایمنی
آقا
جهت کارگاه ساختمانی در پردیس
ترجیحا مسلط به زبان ترکی استانبولی
فکس: ۸۸۶۵۳۱۷۸

آگهی استخدام در یک شرکت تولیدی
دعوت به همکاری در یک شرکت تولیدی
مدیر تولید:
* مهندس مکانیک، برق و الکترونیک
* دارای حداقل ۳ سال سابقه کار (ترجیحا در صنایع پلاستیک و پلیمر)
* تسلط به زبان انگلیسی و کار با کامپیوتر
* حداکثر سن ۳۵ سال
* فارغ التحصیل از دانشگاه معتبر دولتی
* اقامت در شهرستان
* حقوق و مزایای مکفی
علاقمندان می توانند رزومه کاری و تحصیلی خود را به آدرس ایمیل employmentiran2013@yahoo.com ارسال نمایند.

آگهی استخدام یک شرکت در تهران
استخدام
یک شرکت در تهران در نظر دارد جهت تکمیل کادر پرسنلی خود از بین متخصصین و کارشناسان با تجربه متعهد بشرح ذیل اقدام به استخدام نماید.
از واجدین شرایط درخواست می گردد رزومه کاری خود را به دورنگار شماره ۲۲۰۴۷۸۴۲ ارسال نمایند.
۱- کارشناس مهندسی نساجی، مهندسی شیمی، مهندسی مکانیک (دفتر شیفت-۳ سال سابقه کار)
۲- کارشناس مهندسی برق، مهندسی مکانیک (دفتر فنی- ۳ سال سابقه کار)
۳- کارشناس مهندسی صنایع، مدیریت صنعتی (انبار- ۲ سال سابقه کار)
۴- دیپلم/ فوق دیپلم مکانیک (دفتر فنی، انبار قطعات، ۲ سال سابقه کار)
۵- مسئول دفتر / جهت واحد مالی

آگهی استخدام مهندس مکانیک (جامدات)، مهندس برق و مهندس ابزار دقیق
دعوت به همکاری
مهندس مکانیک (جامدات)، مهندس برق و مهندس ابزار دقیق
با حداقل ۵ سال سابقه مفید در صنایع معدنی،
جهت همکاری در دفتر مهندسین مشاور
ارسال رزومه و کسب اطلاعات بیشتر
Pr@kavoshgaran-mine.comبت اسپات