دانلود تو مووی

شعر طنز سربازی معرفی شده توسط یکی از کاربران سایت

24 فوریه 2023

شعر طنز سربازی معرفی شده توسط یکی از کاربران سایت

شعر طنز سربازی

شعر طنز سربازی

شعر طنز سربازی جواد (جوات رو نمیگما) از سربازان سابق! معرفی شده است

از سربازی بگم برات / از آشخوری بگم برات
از صبح بلند شدناش / از آنکارد کردناش
اول بگم که هر روز یا یکی در میون میشی نگهبان روز
نگهبان آسایشگاه میون صبح و ناشتا
نکنه یک دفعه بیاد افسر نگهبان پیر اونو کنه غافلگیر
اضاف سه چهار پنج روزه یا تنبیه ده روزه


صدا میاد بیداریه / بیدار بشید بیداریه
عجب صدایه نحسی / عجب کله خر هستی
حیف که شده ارشد ما / مانع ول رفتن ما
وگرنه یه مشتی میخورد / دو تا سیلی رشتی میخورد
با هزار تا قر و فر بلند شدیم از رو لف
حالا شروع شد آنکارد میون این همه  خواب
از غذاهابگم برات / دست ننم درد نکنه
با یه سوپ و با یه آش / ما رو میکرد شاد باش
غذایه اینجا رو بگم / حتما میگین چلو مرغ یا حداقل خود مرغ
سیب زمینی ناپخته / با تخم مرغ سوخته
حالا بخور یا که نخور / گشنه بمون یا که نمون
ناز تو رو کی میخره / آبغورتو کی میربره
زود لباسا رو بپوشیم / پوتینو کفشو بپوشیم
داره میاد توی راهس / سبیل کلفت و آقاست
از جلو نظام خبردار / زود بایستید راست راست
وای اومده فرمانده / شل شده پای بنده
موقع بازید شده / دیدن مو ریز شده
خب لباسا درسته / یا اینکه اونو شسته
موقع ورزش رسید / بدو بدو فیس رسید

سرباز عزیزی که این شعر رو سرودی، خودت قبول داری مزه نداشت؟ &#۱۲۸۵۱۲;

اما خب توصیه میکنم ترشی نخور هیچوقت &#۱۲۸۵۲۱;

بت اسپات