دانلود تو مووی

جدیدترین جوک های خنده دار و پیامک های طنز ۵ دی ماه ۱۳۹۲

24 فوریه 2023

جدیدترین جوک های خنده دار و پیامک های طنز باحال ۵ دی ماه ۱۳۹۲

داغ ترین جوک های خنده دار و پیامک های طنز

جوک های خنده دار و پیامک های طنز

&#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۱۱;&#۶۴۴۰۵;&#۶۵۲۵۰; &#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۶۱;&#۶۵۲۳۹;ــ&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۱۹۹;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۵۸;
&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۷۵;&#۶۵۲۵۳; &#۶۵۲۰۷;&#۶۴۴۰۱;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۲۲۷;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۲۴۰;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۲;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۹۷;&#۶۵۱۹۳;&#۶۵۲۴۹;…!!

.

.

.

زنه اومد تو کوچه هندونه به شرط چاقو بخره از وانتی

یارو چاقو زده به هندونه میگه خوبه؟

گفته خوبه، از همین یه سالمشو بدین!

.

.

.

شما هم برای تخمین سردی یا گرمی چایی ای که برای مهمون میبرید

انگشت میزنید توش؟ یا فقط من اینجوریم!؟

.

.

.

یکی نوشته بود:

چقدر شیرینه وسط SMS شبانه خوابت ببره، صبح بلند شی ببینی نوشته:

قربون عشقم برم که خوابش برده!

منم یه شب وسط SMS بازی خوابم برد

صبح بلند شدم دیدم نوشته: مُــــــــردی؟

.

.

.

&#۶۵۱۹۳;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۶۱;&#۶۵۱۹۹; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۶۱; &#۶۴۵۱۰;&#۶۴۴۰۱;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۳; &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۰۰;&#۶۵۱۹۳;:

&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲; &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۹۳;&#۶۵۱۹۷;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲; &#۶۵۲۲۷;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲; &#۶۵۱۹۹;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۶۲; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۱۹۸;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۹۴; &#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۸; دست گل &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۹۳; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۴; : ))

.

.

.

دقت کردین؟

این تیکه های دستمال توالت حد وسط نداره؟

یدونش کمه دو تاش زیاد &#۱۲۸۵۲۸;

.

.

.

تو خونه ی ما همیشه من “در” بودم و داداشم “دیوار”

چون همیشه به من زدن که اون بشنوه!

.

.

.

از بس این خانوما عمل زیبایی بینی و گونه و لب و… انجام دادن

هر چی مامان تو خیابون میبینیم مثل سیندرلا ست

تنها مشکل اینه که بچه ها عین سمندون میمونن!

.

.

.

ساده که باشی

ته دیگ ماکارانیت را می‌خورند می‌گویند چرب است تو نخور!

.

.

.

پسر عمم رفته سربازی افتاده راهنمایی رانندگی‌

روز دوم گفتن بازداشت شده، گفتیم چرا؟

گفتن به تشخیص خودش خیابون لاله زار رو دو طرفه کرده : ))

.

.

.

&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۶۱;&#۶۵۱۹۹; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲; &#۶۵۲۱۱;ــ&#۶۵۲۳۴;ِ عابر بانک &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۱۹۱;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۵۷; برگشت بم &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۲۳۶;&#۶۵۱۷۴;:

&#۶۵۱۶۵;&#۶۴۵۱۰;ـــــــــــ&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۰۶; &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۳۶;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۵۳; &#۶۵۱۹۷;&#۶۵۲۶۱; &#۶۵۲۳۵;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۶۱;&#۶۵۱۹۱;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۹; &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۲۵۷; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۶۱;&#۶۵۲۵۱;ـ&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۲۵۳;

منم &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۲۳۶;تم:

&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۹; &#۶۵۱۹۷;&#۶۵۲۶۱;&#۶۵۱۹۹;&#۶۴۵۰۸; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۷۳; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۶۱;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۶۰;ـــ&#۶۵۱۹۸;، &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۴۵۰۹; &#۶۴۳۸۰;&#۶۵۲۶۲;&#۶۴۳۴۴;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۵۳; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴;

&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۵۰; &#۶۵۲۳۵;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۶۱;&#۶۵۱۹۱;ـ&#۶۵۱۷۶;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۰; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۶۱;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۹۴;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۰;!

.

.

.

زنگ زدم ۱۱۵، میگه آمبولانس میخواین قربان؟

پـَـــ نــه پـَـــ یه پلیس ۱۱۰ میخوام، بقیش هم آدامس بدین!

داغ ترین جوک های خنده دار و پیامک های طنز داغ ترین جوک های خنده دار و پیامک های طنز داغ ترین جوک های خنده دار و پیامک های طنز

.

.

&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۹۷;&#۶۵۲۶۱; &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۱۹۷;&#۶۵۲۰۵; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۹۸;&#۶۴۴۰۲; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۹۳;&#۶۵۲۵۷; &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۰۹; &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۰۸;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۴; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۹۷;&#۶۵۲۴۹;

&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۱۹۴; &#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۸; &#۶۴۳۸۰;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۶۷; &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۲۵۷; &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۴; &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۰۵; &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۵۷; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۵۰; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۹۵;&#۶۴۴۰۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۶۱;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۰۶; &#۶۵۱۹۷;&#۶۵۲۶۱; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۵۳; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۲۵۷;

&#۶۵۲۳۹;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۲۴۶; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۹; &#۶۵۱۸۷;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۳۳; &#۶۵۱۹۹;&#۶۵۱۹۳;&#۶۵۲۵۳; &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۱۹۷;&#۶۵۲۰۵; &#۶۴۳۸۰;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۶۷; &#۶۵۱۹۷;&#۶۵۲۶۱;&#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۲۰۷;&#۶۴۴۰۱;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۵۸;! &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۱۹۷;&#۶۵۲۵۷; &#۶۵۲۰۳;&#۶۴۴۰۱;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۰۹; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۶۱; &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۱۹۷;&#۶۵۱۸۳;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۰۹;&#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۵۷;

&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۰۶; &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۰۹; &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۲۵۸;: &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۳۹۸; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۷۳; &#۶۵۱۶۵;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۹۹; &#۶۵۲۵۵;&#۶۴۵۰۹;

&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۹; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۳۶;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۲۴۶; &#۶۵۲۳۹;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۲۴۶; &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۱۹۷;&#۶۵۱۷۳; &#۶۵۱۹۷;&#۶۵۲۰۳;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۲۵۷; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۹۳;!

.

.

.

هروقت دنبال باباتون گشتین پیداش نکردین موبایلشم جواب نمیداد

برین خیابون یه سیگار روشن کنین اونوقت خودش صاف میاد جلوتون می ایسته!

.

.

.

تلفظ صحیح چهارمین روز هفته کدام است؟

چارشنبه؟

چاهارشنبه؟

چهارشنبه؟

هیچکدوم نیست عزیزم، سه شنبه صحیح است

حتما دانشجو هم هستی!

.

.

.

&#۶۵۲۰۳;ــ&#۶۵۱۹۲;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۹۸;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۴; &#۶۴۴۰۰;ــ&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۹۷; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۸۸;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۷۵;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲; &#۶۵۱۹۹;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴;&#۶۴۴۰۴;&#۶۴۵۰۹;

&#۶۵۱۶۵;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۹۳;&#۶۵۲۵۷; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۸;:

&#۶۵۱۶۹;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۰۴;&#۶۴۴۰۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۶۳;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۱۹۷;&#۶۵۲۶۱; &#۶۴۳۸۰;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۱۹۷; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲; &#۶۴۳۸۰;&#۶۵۱۶۶;ی &#۶۵۲۵۵;&#۶۴۴۰۵;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۷;&#۶۵۲۴۹; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۴۹; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۶۱;&#۶۵۲۴۷;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۲۶۱;&#۶۵۱۶۵; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۵۷;!

.

.

.

استاد: در حرکت پرتابی با چه زاویه ای بیشترین برد را خواهیم داشت؟

دانشجو: ۴۵ درجه

استاد: آفرین، چرا؟

دانشجو: چراشو نمیدونم استاد! توی انگری بردز اینطوریه!

.

.

.

دوستم داش یکی رو میزد،گفتم به خاطره من نزن

گفت لال بابا، میام چنان میزنم تو رو هم که صدا بز بدی

از نفوذ و مورد علاقه بودنم در بین دوستام واقعا خوشحال شدم

.

.

.

دوستم گلوش چرک کرده بود پرسید چیکار کنم؟

خواستم بگم آب نمک قر قره کن حواسم نبود گفتم آب قند قرقره کن

بنده خدا یه هفتس کلا نمیتونه صحبت کنه

دکتر گفته مجرای تنفسیت شکرک بسته

.

.

.

به بعضی ها باید گفت:

یکی از شرایط ناز کردن، ناز بودنه!

.

.

.

طرف توی سینما با گوشیش نور مینداخت روی ساعتش

تا ساعتو ببینه!

.

.

.

اون کسی که کلمه خاله و عمه رو تو زبان انگلیسی یکسان قرار داده

قطعا خودش یه عمه باهوش بوده!

.

.

.

تنها سودی که رشته تحصیلیم تا الان داشته این بوده که

هروقت میرم تو آشپزخونه بابام میگه: مهندس دو تا چایی بیار بخوریم!

.

.

.

انقدری که بابام آهنگِ بی کلام گوش میده توی خونه؛

همش حس میکنم توی آسانسورم…!

.

.

.

یکی از بزرگترین افتخاراتم توی دوران دبیرستان این بود که

هر دبیری به محض ورودش به کلاس به من اشاره میکرد و

می گفت: تو

من: من آقا؟

بله تو گمشو برو بیرون!

.

.

.

طرف از پشت هیکل دختره رو میبینه، میفته دنبالش میگه:

ماشین دارم، خونه دارم، ویلا دارم …

یهو دختره برمیگرده، یارو میبینه صورتش خیلی زشته!

میگه: همه رو فروختم!

.

.

.

دیروز رفتم مغازه به یارو گفتم شیرکاکائو چنده؟

گفت ۱۸۰۰ تومن

یهو یادم اومد که عهههههه!!! من که عاشق آب معدنی ام

.

.

.

&#۶۵۱۹۷;&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۰; &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۱۹۸;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۲۳۹;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۷۴; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۵۰; &#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۴۳۸۱;&#۶۵۲۵۸; &#۶۴۵۰۸; ۱۴ &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۰۵; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۶۱;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۲۵۷; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۹۳; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۹۷;&#۶۵۲۶۱; &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۰۹; &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۲۳۶;&#۶۵۱۷۴;:

Autodesk Maya ﮐﻪ ﺑﻬﻢ ﺩﺍﺩﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺩﺍﺭﻩ، ﻭﺭﮊﻥ ﺟﺪﯾﺪﺵ ﺭﻭ ﻧﺪﺍﺭﯾﻦ؟

&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۸۸;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۱۸; Google Android Studio ﺭﻭ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺭﻡ

&#۶۵۱۹۱;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۴۸;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۱۶۹;&#۶۴۳۸۱;&#۶۴۴۰۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۰۱; &#۶۵۲۶۱; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۹۳;&#۶۵۲۵۷;، &#۶۴۳۸۰;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۰۰; &#۶۵۱۹۳;&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۴۰۵;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۶۵;&#۶۴۵۰۸; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۷;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۴;؟

&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۶۱;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۲۴۹; &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;&#۶۴۵۰۸; &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۲۶۲;&#۶۴۴۰۴;&#۶۵۲۴۶; &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۸۴;&#۶۵۲۶۲; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۹۳;&#۶۵۲۴۹; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۲۵۲;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۲۴۹; &#۶۵۱۶۵;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۶۶; &#۶۴۳۸۰;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۴;!

&#۶۵۱۹۱;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۱۶۵; &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۲۶۱;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۵۴; ۱۴ &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۷;&#۶۴۴۰۵;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۰۰;&#۶۵۱۹۷;&#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۲۳۱;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۲۳۱;&#۶۵۲۵۸; &#۶۴۵۰۸; &#۶۵۱۷۵;&#۶۴۴۰۱;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۶۲;&#۶۴۳۹۴;&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۴۰۱;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۰; &#۶۵۱۶۵;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۹۳; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۸;

&#۶۴۳۸۰;&#۶۵۱۸۴;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۹۷;&#۶۴۵۰۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۰; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۵۰; &#۶۵۱۹۹;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۳; &#۶۵۱۹۷;&#۶۵۲۵۵;&#۶۴۴۰۳; &#۶۵۲۳۹;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۰۰; &#۶۵۲۶۱; &#۶۵۱۵۳;&#۶۵۱۶۹;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۲۶۱; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۲۰۰; &#۶۵۱۶۵;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۹۳;&#۶۴۴۰۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۹۷; &#۶۴۳۸۰;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۱۹۷;&#۶۵۲۵۵;&#۶۴۴۰۵;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۹۷;&#۶۵۲۶۱;

&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۵۰; &#۶۵۱۹۹;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۳; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۲۴۹; &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۵۴;!

.

.

.

به حیف نون گفتن بیا فلان شرکت، ۱۵ روز کار، ۱۵ روز استراحت

ماهی ۴۰۰ هزار تومان

یه کمی فکر کرد و گفت: نمی شه اون ۱۵ روز رو هم نیام، ماهی ۲۰۰!؟

.

.

.

پیرزن اصفهانی:

حَجی! می دونی دعواهای بی خودی ما این چند سال سَری چی چی بودس؟

حجی: هان؟ چی چی بودس؟

پیرزن: من حساس… آ شومام بی شعور!

.

.

.

داشتیم آبگوشت میخوردیم، من داشتم استخوناشو میخوردم

بابام یه نگاهی بهم کرد گف: میدونی کی استخونارو میخوره؟

من با خوشحالی گفتم: من

گفت: نه! سگ استخون میخوره
من &#۱۲۸۵۲۸; Doostiha.IR

انجمن حمایت از کودکان بی سرپرست &#۱۲۸۵۲۸;

.

.

.

پسرای عزیزی که میرین باشگاه تو رو خدا رو همه قسمت های بدنتون متناسب کار کنین

بعضیا بالا تنشون اندازه گودزیلاس پاها عین ملخ!

خو لامصب چی فکر میکنی پیش خودت؟

.

.

.

&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲; &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۵۳; &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۰۰; &#۶۵۱۶۹;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۴۸;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۹۷;&#۶۵۱۹۳; &#۶۵۲۶۱; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۹۳;&#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۴۶; &#۶۵۲۶۱; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۲۶۱; &#۶۵۱۸۳;&#۶۴۴۰۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۹۹;&#۶۴۵۰۸; &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۷;&#۶۵۲۵۳;

&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۶۱;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۹۱;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۵۱;&#۶۴۴۰۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۷۳; &#۶۵۲۶۱;&#۶۵۱۹۷;&#۶۵۱۹۹;&#۶۵۲۰۷;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۵۳; &#۶۴۵۱۰;&#۶۴۳۹۹; &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۹۷;&#۶۵۲۳۵;&#۶۴۵۱۱;&#۶۴۴۰۱;&#۶۵۲۰۲; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۹۳;

&#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۶۱;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۰; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۰; &#۶۵۱۹۹;&#۶۵۱۹۳;&#۶۵۲۵۷; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۱۹۷;&#۶۵۲۶۱;&#۶۵۲۰۵; &#۶۵۲۴۷;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۰۱; &#۶۵۱۵۳;&#۶۵۲۶۱;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۰۰;&#۶۵۲۶۱;&#۶۵۲۵۳; &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۱۱;&#۶۴۴۰۱;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۵۸;!

.

.

.

بابابزرگم میگفت:

تربیته بچه ها از زمانی خراب شد که مستراحارو

از گوشه حیاط اوردن بغل پذیرایی.

بچه ای که صدای (بوق) باباشو بشنوه

دیگه ازش حساب نمیبره! : ))

.

.

.

&#۶۵۲۱۹;َ&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۳۳;، &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۴۰۵;&#۶۵۲۰۲; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۲۶۱;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۱۹;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۱۹۷;&#۶۵۲۶۱;&#۶۵۲۰۵; &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۰۸;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۵۸;

&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۶۱;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۳۹;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۰۶; &#۶۵۱۹۷;&#۶۵۲۶۱; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲; &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۶۱;&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۴۶; &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۹۶;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۸;:

&#۶۵۱۹۳;ُ&#۶۵۱۹۹;&#۶۵۱۹۳; &#۶۵۱۹۳;ِ&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۶۶;!

.

.

.

یکی از کاربردهای کارت ملی اینه که هر از چند گاهی

یک نگاه بهش بیاندازی و به قیافه الانت امیدوار بشی!

.

.

.

عاقا با دوستم رفتم سوپر مارکت دوستم به فروشنده گفت

عاقا ببخشید شامپو با طعم سیر دارید؟

منو میگی سینه خیز از سوپری اومدم بیرون &#۱۲۸۵۲۸;

.

.

.

امروز برای اولین بار دیدم تو ماشین عروس دوتا دختر نشسته بودن

بعد از کلی دقت فهمیدم اونی که کلیپس نداره مرد ست!

.

.

.

به نظر من درستش این بود که دماغ بالاى چشم باشه!

تا آدم بتونه چشمش رو زیر پتو نگه داره ، دماغشو بیرونِ پتو!

.

.

.

مورد داشتیم:

دختره تو بازی GTA ماشین زیر پاش خاموش شده!

.

.

.

هم عاشقتم، هم ازت متنفرم

میانگین که بگیری میبینی برام مهم نیستی!

.

.

.

میخوای یه دخترو بزاری سر کار؟

نگاه کن تو چشاش بگو “عزیزم” بعد بگو “هیچی”‌

تا آخر عمرش گیره اون چیزیه که‌ میخواستی بگی!

.

.

.

رفتم عطاری یارو میپرسه دارو گیاهی میخواستید؟

میگم پـَـ نـَـ پـَـ اومدم جراحی باز قلب انجام بدم!

.

.

.

ماشینو بردم کارواش
یارو اومده میگه بشورم؟
میگم پـَـ نـَـ پـَـ ماشینم شنا بلد نیست اوردم از دور ببینه ترسش بریزه

.

.

.

جلو عابر بانک صف وایسادیم یارو اومده میپرسه صفه؟
میگم پـَـ نـَـ پـَـ ما نخودیم اینجا کاشتنمون تا سبز بشیم!

.

.

.

به رفیقم میگم شارژر سوزنی داری؟
میگه می خوای موبایلتو شارژ کنی؟
پـَـ نـَـ پـَـ می خوام دگمه لباسمو باش بدوزم!

.

.

.

میگم به جای سمنو حنا خوردم
میگه حالت بده؟
پـَـ نـَـ پـَـ تو روده ام حنا بندونه تو معده ام بله برون!

.

.

.

استادم بهم میگه چشمات ضعیفه که عینک زدی؟
میگم: پـَـــ نــه پـَـــ گذاشتمشون پشت ویترین تا یکی بیاد بخردشون

.

.

.

از مادربزرگم میپرسم شما بزرگترین یا خاله بزرگ
میگه از نظر سن میگی؟
پ ن پ از نظر قد و وزن و میزان کلسترول خون میگم

.

.

.

به دوستم میگم من از لبنیات بدم میاد میگه یعنی ماستم نمی خوری؟
پَـ نه پَـ از اونجایی که ماست جزو سبزیجاته می خورم

.

.

.

دیروز داشتم آب می خوردم که یهو پرید تو گلوم بابام اومده می گه بزنم پشتت؟
حرف که نمیتونستم بزنم ولی تو دلم
گفتم پـَـ نـَـ پـَـ جارو برقی بیار بکن تو حلقم شاید اومد بیرون

.

.

.

به مامانم میگم: پول می خوام!

میگه اونایی که دو روز پیش بهت دادم چی شد؟ نکنه همشو خرج کردی!

تا اومدم بگم پ… زد تو دهنم نذاشت حرف بزنم!

من فقط می خواستم بگم پس انداز کردم!

.

.

.

از یه عربه پرسیدن شما بخاطر نفت کشورتون انقدر پولدارید؟

نتوتست بگه په نه په مرد!

.

.

.

به بابام گفتم سوئیچ ماشینو بده! گفت: می خوای بری بیرون؟

گفتم: بله پدر عزیزم

(ستاد مبارزه با په نه په)

.

.

.

رفته بستنی فروشی. مرده ازم پرسید:

بستنی می خوای؟ تا اومدم بگم: په… گفت:

ساکت شو چون ما هم بستنی داریم هم فالوده!

Doostiha.IR

.

.

.

سرکلاس آیین نامه رانندگی پلیسه یه تابلو رو ازم پرسید میگم: عبور دوچرخه ممنوع.

میگه: این دوچرخست؟ په نه په! تانکه! میگه په نه په و مرض!

هنوز فرق دوچرخه با موتور گازی رو نمی دونی؟

.
.

داغ ترین جوک های خنده دار و پیامک های طنز داغ ترین جوک های خنده دار و پیامک های طنز داغ ترین جوک های خنده دار و پیامک های طنز
امروز به من ثابت شد که ۲۰۱۲ دنیا تموم نمیشه

اخه یه چیپس خریدم انقضاشو نوشته بود ۲۰۱۵

.
.
.

خدایا به هر کس که دوست میداری بیاموز که تابستان از زمستان گرم تر است
و به هر کس که بیشتر دوست میداری بفهمان که ادکلن کار حمام را نمیکند

.
.
.

نصیحت یه شوهر به زنش:

هر وقت یه سوسک تو دستشویی دیدی با دمپایی فورا نکوب رو سرش…

بی توجه از بغلش رد شو… این کار از صدتا فحش براش بدتره

.
.
.

داشتیم با مامانم وسایل انباری رو مرتب میکردیم

یه دفعه مامانم یه جعبه مدادرنگی ۲۴ رنگ قاب فلزی رو از توو کارتون درآورد

نگاش کرد و زد زیر خنده!!!

گفت: میدونی این چیه؟

اینو خریده بودم هروقت معدلت ۲۰ شد بدم بهت

حیف واقعا!!!

خاک تو سرت !!!

.
.
.

اعصاب چیست؟

چیزیست که هیچ کس ندارد ولی توقع دارند که تو داشته باشی!

توقع چیست؟

چیزیست که همه دارند و تو نباید داشته باشی!

.
.
.

امیدوارم که به اندازه مژه کوچک ردیف پایین چشم چپ پشه

غم تودلت نباشه

بت اسپات